Bolig

Odd Hansen består av de to selskapene Odd Hansen AS og Odd Hansen Prosjekt AS.

ODD HANSEN AS

I løpet av de siste 20 årene har Odd Hansen AS bygget opp en betydelig kompetanse på oppføring av eneboliger. Opprinnelig drev firmaet med trelasthandel, prosjekter, tilbygg og eneboliger, og har en tradisjonsrik historie helt tilbake til 1937. Fra opprinnelig å ha drevet på kaien i Kopervik sentrum ble bedriften i 1982 overtatt av Kopervik-mannen Odd Hansen og flyttet til industriområdet på Bygnes. Firmaet ble overtatt av Sverre Vik og Tønnes B Tønnesen i 1994 og gjennomgikk en «modernisering» både når det gjelder mannskap, bygninger og drift gjennom slutten av 90-tallet og inn i 2000. Fra å ha vært et tradisjonsrikt trelastfirma har vi utviklet oss til å ha hovedfokus på oppføring av nye eneboliger. Etter hvert ble firmaet Odd Hansen Prosjekt AS etablert. De tar seg av oppføring av større boligprosjekter og har pågående store utbygginger i Haugesund og Aksdal. Trelasten ble i 2007 solgt til E. A. Smith AS Trondheim.

1. januar 2013 ble Abra Eiendom AS eier av 65 % av aksjene i selskapet, og overtok fra 1. april 2015 100 % av aksjene.

Odd Hansen AS har spesialisert seg på oppføring av eneboliger og driver per dags dato primært med dette. Firmaet har 22 fast ansatte, hvorav 1 tømrerlæring, og bygger årlig omlag 30 nye eneboliger på Haugalandet og i Sunnhordland (Bømlo/Stord).

Våre prosjektledere, sammen med tømrerne, sørger for en god byggeprosess underveis. Dette sikrer våre kunder en enebolig av høy teknisk kvalitet. Og kvalitet i alle faser av byggeprosessen er avgjørende for et bra sluttprodukt, helt fra kunden første gang hører om oss og prater med oss til innflytting. Vi gjør vårt ytterste for at kundene våre skal føle seg trygge gjennom hele byggeperioden.

Besøk hjemmesidene til Odd Hansen her!

husbok-582x280

ODD HANSEN PROSJEKT AS

Odd Hansen Prosjekt AS ble overtatt av Abra Eiendom AS fra 2013. Odd Hansen Prosjekt AS driver med oppføring og salg av boliger i egen regi på Haugalandet. Beverskaret Terrasse i Haugesund med 108 leiligheter og Utsikten Terrasse i Aksdal med 52 leiligheter er i dag selskapets to hovedprosjekter. I tillegg har selskapet 16 boliger i rekke på Tornesvannet som er under oppføring fra 2016. Utenom dette planlegger vi bl.a. nye prosjekter i Førre, på Vormedal og på Torvestad. Odd Hansen Prosjekt AS har i dag 1 fast ansatt.

Odd Hansen AS
Sundvegen 20
4250 Kopervik
+47 982 66 260
Oddhansen.no
Børge Andersen
Daglig leder
+47 950 68 484
borge@oddhansen.no